Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

       2017m. spalio 26 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

       Pradinis ugdymas

       Pagrindinis ugdymas

       Specialiųjų poreikių

       Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

  

Ugdymas

 

Organizuojant ugdymo procesą mokykloje, naudojami  aktyvūs ir netradiciniai mokymo metodai. Pamokos vyksta bibliotekose, muziejuose, ekskursijų metu, įmonėse ir kitur.

Mokytojai  stengiasi racionaliai panaudoti pamokos laiką, vertina mokinių pasiekimus pagal mokykloje sukurtą ir patvirtintą vertinimo sistemą, individualizuoja ir diferencijuoja užduotis pagal mokinių gebėjimus ir galimybes, ieško ugdymo būdų, skatinančių mokinius aktyviai dalyvauti pamokose, patiems susirasti reikalingą medžiagą.

 Vykdant įvairius projektus,  ugdoma moksleivių atsakomybė už savo pasiekimus, skatinama  analizuoti savo galimybes, ieškoti būdų pasiekimų kokybei gerinti.  Kodėl reikia mokytis Kauno Aleksandro Stulginskio  mokykloje - daugiafunkciniame centre 

Pradinis puslapis   Renginiai