Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

              

                                   

       

        

 

 

              

            

            Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos 

                                                                        

Niekas nėra sunku, kas tarnauja kilniai idėjai.  Aleksandras Stulginskis

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 Mokyklos misija

• teikti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas 3 – 16 metų vaikams;

• sudaryti geras sąlygas siekti aukštos ugdymo (si) kokybės, įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes;

• puoselėti katalikiškas vertybes, mokinių saviraišką, žadinti vaiko tautinio tapatumo jausmą.

 Mokyklos vizija

Mokykla - daugiafunkcis centras humaniška, besivadovaujančia demokratiniais principais ir katalikiškomis tradicijomis, efektyvia, atvira visuomenei, aukštos kultūros institucija.

 Mokyklos tikslai ir uždaviniai

 

Kurti įvairių gabumų vaikų ugdymo modelį ir savitą mokyklos - daugiafunkcio centro kultūrą.

Tobulinti ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio vaikų ugdymo ir ugdymosi kokybę diferencijavimo ir sveikatos stiprinimo aspektais.

Edukacinių aplinkų gerinimas.

Skatinti kryptingą mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. 

Pradinis puslapis   Renginiai

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas