Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

      2014 m. rugpjūčio 10 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Auditas

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

2014 m. gegužės 14 d.

 

Jau keturioliktus metus Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniai ir menų darželis ,,Etiudas“ vykdo bendrą vaiko kultūros puoselėjimo projektą ,, Vaikai keičia pasaulį“. Į projektą įsijungia lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“, lopšelio-darželio ,,Sadutė“ ugdytiniai ir Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro priešmokyklinė ,,Žiogelio“ grupė. Šįmet mokiniai ir darželinukai tyrinėjo antis, kurios maitinosi Dainavos parke ir tvenkinyje. Tad ir baigiamoji projekto dalis vadinosi ,,Raiboji antelė“. Pradinukai suskaičiavo, kad šiais metais jų buvo apie aštuoniasdešimt.

Projekto veiklos padeda formuoti atsakingą požiūrį į gamtą, sudaromos sąlygos vaiko saviraiškai. Ugdytiniai gali drauge pasidžiaugti kūrybos rezultatais. Menų darželio ,,Etiudas“ direktorė Regina Žukauskienė ir mokyklos – DC direktorius Vytautas Dubauskas teigė, kad projekto veiklos leidžia geriau pasiruošti mokyklai.

Taigi augam su gerumu ir brandinam jį savyje, kad gerumas paukščiu suplasnotų.

 2014 m. kovo 17 d.

 

LYDERIŲ LAIKAS

Kintantis visuomenės gyvenimas skatina mokytoją keisti požiūrį į ugdymą ir nuolat atsinaujinti.

Kauno miesto savivaldybėje vykę ES struktūrinių fondų projekto ,,Lyderių laikas 2“ mokymai ,,Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi pažangos“ neaplenkė Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenės. Svečiams iš sostinės Mokyklos direktorius Vytautas Dubauskas pristatė Švietimo ir ugdymo skyriaus pagalbą vykdant ugdomąją stebėseną ir tobulinant pamokos kokybę bei mokymosi pažangos pokyčius po išorės vertinimo. Diskusijose dalyvavo doc. dr. Ona Visockienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Ilmantė Bagdonė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos vyriausioji specialistė, Zita Virbickienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė.

Mokytojų siekis lieka ir toliau pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pajustų sėkmę.
 

 

 


 

2014 m. kovo 12 d.

 

Kovo 10d.  200 mokinių susibūrė mokyklos fojė ir dalyvavo flash mob akcijoje. Laikydami rankose raudonas, žalias ir geltonas juostas, atliko judesius skambant Marijono Mikutavičiaus  dainai „Aš myliu Lietuvą“.Kovo 11-tą dieną mokiniai ir mokytojai dalyvavo Kauno miesto renginiuose, skirtuose Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

 

 

 


 

2014 m. kovo  05 d.

 

Kovo 4 – ąją d. mokyklos bendruomenė šventė visose Europos šalyse žinomą žiemos šventę - Užgavėnes. Linksmi kaukėti persirengėliai vaikščiojo po mokyklą, visus įtraukdami į dainų, šokių ir žaidimų šėlsmą. Visi vijo žiemą, kvietė greičiau ateiti pavasarį, degino Morę, stebėjo Kanapinio ir Lašininio varžytuves. Tą diena stengėsi sočiai prisivalgyti.

 

 2014 m. kovo 05 d.

 

Kovo 4 - ąją į mokyklos salę sugužėjo mokiniai ir ikimokyklinių grupių ugdytiniai. Vyko prekybos mugė „Kaziuko ratais pavasarį pavysiu“. Visus džiugino išradingi, pačių mokinių pagaminti darbeliai. Prekių gausa stebino ir didelius, ir mažus.

 

 

  

2014 m. vasario 26 d.

 

Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos- daugiafunkcio centro bendruomenei jau įprasta, kad vasario 26 d. Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto etapo „... lieku su Lietuva“ baigiamoji dalis - Prezidento Aleksandro Stulginskio gimtadienis.

Dieną tradiciškai pradėjome Šv. Mišiomis Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje.  Po mišių susirinkome mokyklos aktų salėje. Čia vyko minėjimas, skirtas Prezidento Aleksandro Stulginskio 129-osioms gimimo metinėms.

Susirinkusieji klausėsi pranešimo „Aleksandras Stulginskis — žmonių Prezidentas“ bei mokinių sukurtų eilėraščių, skirtų Aleksandrui Stulginskiui. Meninę programą paįvairino pradinių klasių mokinių bei priešmokyklinės grupės ugdytinių atliekamos dainos.

Po renginio mokiniai vyko prie namo, kuriame 1967-1969 metais gyveno Prezidentas Aleksandras Stulginskis, prie paminklo Aleksandrui Stulginskiui Kauno Prezidentūros sodelyje, į Kauno Panemunės kapines prie Prezidento kapo.

  

2014 m. vasario 17 d.

 

Vasario 16-oji – pati svarbiausia data Lietuvos istorijoje. Tai, kas įvyko 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje, Lietuvai labai svarbu. Labai svarbu ir mums, Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos — daugiafunkcio centro bendruomenei.

Visi skubėjome į aktų salę, kur vyko Nepriklausomybės dienos minėjimas „Ačiū, Lietuva, kad randi žmogų“. Prisiminėme svarbiausius faktus apie Vasario 16-ąją, svarstėme, ką mums šiandien reiškia ši diena. Mokiniai deklamavo eiles apie Lietuvą. Klausėmės Kauno įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Margiris“ dainų.

Vasario 14 dieną mokyklos atstovai vyko į Prezidentūrą. LR Prezidentė įteikė gėlių puokštę. Ją mokyklos atstovai padėjo ant Prezidento Aleksandro Stulginskio kapo Panemunės kapinėse.

 


 2014 m. sausio 24 d.

 

Vyko mokinių seimelio organizuota akcija "Padėkime paukšteliams". 5-8 klasių mokiniai kabino savo pagamintas lesyklas  ir pakvietė visą mokyklos bendruomenę globoti paukščius.

 

 2014 m. sausio 16 d.

 

Sausio 14 dieną mokyklos aktų salėje šurmuliavo Menų darželio

"Etiudas", lopšelių- darželių "Sadutė", "Želmenėlis" bei mūsų ikimokyklinės grupės "Žiogelis" ugdytiniai. Mokyklos teatro studija "Linksmasis traukinukas" vaidino spektaklį "Bobulės vargai", pradinių klasių choras dainavo linksmas dainas. Po spektaklio - žaidėme, šokome, dainavome.

 

 2014 m. sausio 14 d.

 

2014 metų sausio 13 dieną, 8.00 val., mokykloje dešimčiai minučių buvo užgesinta šviesa ir uždegtos atminties žvakutės – gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolis žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Mokiniai susikaupę klausėsi prisiminimų apie Laisvės gynėjų dieną.

Palaikėme akcijos „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“ siekį parodyti, kad jauni žmonės neužmiršo laisvės gynėjų . Todėl Sausio 13-ąją įsisegėme prie savo širdies neužmirštuolės žiedą – atminties ir pagarbos ženklą.

7 klasės mokiniai padėjo gėlių prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

 

 2013 m. gruodžio 23 d.

 

Visą advento laikotarpį Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenė gyvena krikščioniška dvasia. Gruodžio mėnesį vykdome kasmetinį projektą „Dangaus ir žemės šventės belaukiant“ . Adventą pradėjo pradinukai. Rytmetį eidami su žibintais aplink mokyklą skelbė susikaupimo pradžią. Visos klasės pasipuošė advento vainikais. Pirmąją advento žvakę klasėse, linkėdami ramybės ir susikaupimo, uždegė apsilankę svečiai - pirmokai „angelėliai“.

Šiais metais Kaunas didžiąsias metų šventes pasitinka šūkiu „Šiltos Kalėdos“. Mokykla dalyvauja interjero puošimo projekte „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!", kurį organizuoja Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyrius ir moksleivių aplinkotyros centras. Mokyklos erdves puošia parengtos parodos „Didysis Laukimas“ bei „Angelai į Žemę“.

 

Mokyklos seimelio ir ateitininkų iniciatyva vyko akcija „Klasės altruisto rinkimai“, kurioje dalyvavo 1-10 klasių mokiniai. Taip pat buvo organizuotos tarpklasinės krepšinio varžybos Seimelio taurei laimėti.

2013 m. gruodžio 17 d. Aleksandro Stulginskio mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomenė dalyvavo Advento rekolekcijose. Bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius. Mišiose giedojo  mokyklos mokytojų ir mokinių ansamblis, mokiniai skaitė šv. Rašto skaitinius, visuotinės maldos kreipinius, patarnavo prie altoriaus. Po šv. Mišių parapijos klebonas pasveikino mokyklos bendruomenę artėjančių šv. Kalėdų proga. Mokyklos aktų salėje vakarojo mūsų mažiausieji, ikimokyklinio skyriaus grupių vaikai, jų tėveliai ir auklėtojos.

Gruodžio 18 dieną mokyklos aktų salėje vyko adventinė vakaronė „... ir prabyla Angelai“. Tėveliai ir mokytojai džiaugėsi menine programa, kalėdine muzikine – literatūrine kompozicija. Mokyklos bendruomene dalyvavo Kūčių vakarienėje, stalą palaimino parapijos klebonas, buvo laužomas kalėdaitis.

Mokyklos ateitininkai susitiko su seserimis salezietėmis.

Teatro „Linksmasis traukinukas“ mažieji artistai ir ansamblio solistai koncertavo Panemunės senelių namuose. Seneliai džiaugėsi koncertu bei kalėdinėmis dovanomis – šiltomis vilnonėmis kojinėmis. 

2013 m. gruodžio 18 d.

 

   Aleksandro Stulginskio mokyklos -  daugiafunkcio centro 2a klasės mokiniams baigėsi du mėnesius trukęs projektas ,,Būkim draugai“.

     Jo tikslas – formuoti antros klasės mokinių socialinę kompetenciją, skatinančią ugdyti draugiškumą ir bendravimą bei bendradarbiavimą. Projektą vykdė Kauno kolegijos Kėdainių Janušo Radvilos studijų centro pedagogikos 3 kurso studentės ir mokyklos 2a klasės mokiniai. Praktikos vadovė pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Cylikienė džiaugėsi, kad vyko daug veiklų. Antrokai prisiminė saugaus bendravimo taisykles, neigiamas nuostatas į pyktį ir konfliktines situacijas. Įtvirtino draugo svarbą gyvenime ir pagalbą jam. Šiandieną praktiniai ir kūrybiniai darbai puošia antrokų klasę. Projektas leido pajusti sėkmę ne tik mokiniams, bet ir mokytojoms – studentėms.

   Tikrai bus gražios Kalėdos.

  Daugiau apie projektą "Būkim draugai"2013 m. gruodžio  10d.

 

Gruodžio 9-13 d. - Antikorupcinė savaitė mokykloje. Mokiniai kūrė miniatiūras antikorupcine tema. Vyko piešinių ir plakatų paroda ,,Žuvelės pasakojimai“ bei straipsnių ir dokumentų ištraukų paroda. Devintų ir dešimtų klasių mokiniai antikorupcine tema sukūrė ir išleido lankstinukus lietuvių ir anglų kalbomis. Vyko diskusijos antikorupcine tema.

 

 

 

2013 m. gruodžio  02 d.

 

Mokyklos salėje mokyklos pradinukai susitiko su policijos pareigūnėmis, kurios supažindino su saugaus elgesio taisyklėmis gatvėje, mokykloje, namuose. Daug džiaugsmo vaikams suteikė apsilankęs policininkų draugas „Amsius"

 

  

2013 m. gruodžio 02 d.

 

Visą advento laikotarpį Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio bendruomenė gyvena krikščioniška dvasia. Gruodžio mėnesį vykdome kasmetinį projektą „Dangaus ir žemės šventės belaukiant“ .

Adventą pradėjo pradinukai. Rytmetį eidami su žibintais aplink mokyklą skelbė susikaupimo pradžią. Visos klasės pasipuošė advento vainikais. Pirmąją advento žvakę klasėse, linkėdami ramybės ir susikaupimo uždegė apsilankę svečiai - pirmokai „angelėliai“.

 

 2013 m. lapkričio  28 d.

Lapkričio 23-oji Lietuvos kariuomenės diena. Ši diena paminėta mūsų mokykloje. Salėje mokiniai žiūrėjo demonstruojamas skaidres apie kariuomenės įkūrimo istoriją, jos nueitą kelią. Buvo rodomas filmas apie karių šiokiadienius, karines pratybas.

Mokykloje svečiavosi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos garbės kuopa, kuri mokyklos kieme pademonstravo rikiuotės pratimus.

 

  

2013 m. lapkričio  15 d.

 

Lapkričio 15 dieną mokykloje vyko pilietinė akcija „Tolerancijos gėlė“. Mokiniai su klasės draugais aptarė žodžio tolerancija prasmę ir reikšmę, analizavo tolerancijos pavyzdžius iš Lietuvos ir mokyklos gyvenimo.

Nupiešę, pagaminę iš įvairių medžiagų gėles, kurios šiais metais yra tolerancijos simbolis mokiniai papuošė jomis mokyklą. Tolerancijos gėlėmis papuoštas takas, vedantis į mokyklą bei Dainavos parko medžiai.

 


  

2013 m. lapkričio 11 d.

 

Lapkričio 11 d. 10 val. mokyklos bendruomenė susirinko į renginį "Šviesos ir knygos šventė", kuriuo prdėjome Šiaurės šalių bibliotekų savaitę. 10 kl. mokiniai Dangiris ir Agneta skaitė švedų pasaką "Gimtųjų namų vinis" Po to trumpai aptarėme, ko moko šis švedų tautos kūrinys. Mokyklos bibliotekoje - informacijos centre surengta paroda "Šiaurės šalių rašytojai - Nobelio premijos laureatai".

 

 2013 m. spalio 25 d.

 

Mokyklos fojė vyko pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“ 1-10 klasių mokiniams. Mokiniams pateikta skaidrės apie Konstituciją – pagrindinį šalies įstatymą. Akcija baigėsi M. Mikutavičiaus daina „Aš tikrai myliu Lietuvą“.

  

2013 m. spalio 22 d.

 

Pradinių klasių mokiniai, mokytojos ir Dainavos seniūnijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bei mūsų, daugiafunkcio centro, ikimokyklinukai vykdė bendrą kasmetinį tautinio ir pilietinio ugdymo projektą „Kai sodai kvepia obuoliais“ Projekto pagrindiniai organizatoriai 4 klasės mokiniai ir jų mokytoja. Vaikai stebėjo meninę programą, jai pasibaigus išskubėjo į klases, kur susitiko su pradinių klasių mokytojomis.

 

 2013 m. spalio  18 d.

 

Popietė „Pakalbėkime tarmiškai“, skirta Tarmių metams. Kalbos, tarmės, patarmės ir šnektos gyvos tol, kol žmonės jomis bendrauja gyvai. Renginio pradžioje skambėjo tarmiškai tariamos sveikinimo kalbos, o vėliau –pranešimai, paįvairinti tarmiškai atliekamomis dainomis ir pasakojimais. Po pristatymų komandos dalyvavo viktorinoje. Popietę baigėme smagia daina ir šokiu.
 


  

2013 m. spalio 10 d.

 

Ir negali suskaičiuoti nueitų žingsnių, bet gali prisijaukinti stebuklus. Aleksandro Stulginskio mokykla - daugiafunkcis centras kasdieniais stebuklais vadina tarpusavio bendrystę. Tokią bendrystę išgyvenome Sveikos gyvensenos ir sporto dieną, skirtą Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80 – mečiui. Mokėmės sveikai gyventi, sportavome.

 

 

 2013 m. rugsėjo 28 d.

 

Europa – tai žemynas, kuriame kalbama įvairiausiomis kalbomis. Rugsėjo 26-ąją – švenčiame Europos kalbų dieną. Aleksandro Stulginskio mokyklos mokiniai kasmet organizuoja renginius, skirtus šiai dienai.

Šiais metais 26-osos rytą 7 klasės mokiniai pasitiko įeinančius į mokyklą su informacija apie Europos kalbas. Įvairiomis kalbomis skambėjo „Labas rytas“. Pertraukų metu mokiniai susipažino su įvairiomis Europos kalbomis, žiūrėjo filmus, demonstravo skaidres rusų ir anglų kalbomis.

Nepamiršta ir seniausia Europos kalba – mūsų gimtoji - lietuvių kalba.

  

2013 m. rugsėjo 23 d.

 

2013-09-20 – neformalaus ugdymo diena mokykloje, skirta Prezidento Aleksandro Stulginskio 44-osioms mirties metinėms paminėti. Pirmoji pamoka „Lieku su Lietuva“ vyko aktų salėje. Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai bei mokytojai. Mokiniai skaitė savo kūrybinius darbus apie Prezidentą, deklamavo eiles, dainavo.

Po to Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už a.a. Prezidentą Aleksandrą Stulginskį. Po šv. Mišių mokiniai padėjo gėlių ant Prezidento kapo Panemunės kapinėse bei prie Prezidento paminklo Kauno Istorinės Prezidentūros sodelyje.

Vėliau mokiniai dalyvavo įvairių muziejų edukacinėse veiklose

 

 2013 m. rugsėjo 3 d.

Rugsėjo 1-oji - šventė visiems, dideliems ir mažiems. Tai Mokslo ir žinių diena, taikos diena.

Rugsėjo 2-osios rytą susirinkome Kauno Gerojo Ganytojo parapijos koplyčioje. Tėvelius, mokytojus ir mokinius pasveikino mokyklos direktorius Vytautas Dubauskas ir svečiai: Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai Loreta Kudarienė ir Algimantas Kurlavičius, Kauno vaikų namų „Atžalynas“ direktorė Dalia Pajėdienė ir kiti. Visus susirinkusiuosius palaimino parapijos kun. Bronislovas Gimžauskas

Po mokinių meninės programėlės, skambant mokykliniam varpeliui, dešimtokai palydėjo pirmokėlius į mokyklą, į pirmąją pamoką.

Prasidėjo mokinių ir mokytojų kelionė po žinių šalį...

  

Pradinis puslapis  

 

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas