Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

                                 

              

   2015 m. sausio 16 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 

 Pojektas"Būkim draugai"

 

Vykdomų projektų aprašai

 

Projekto pavadinimas

Vykdytojai ir partneriai

Dalyviai

Tarptautinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai”.

Projekto trukmė: nuo 2008 m. iki šiol

 

Vykdytojai – pirmų klasių mokytojos.

Partneriai - VŠĮ ,,Vaiko labui“.

 

Programoje dalyvauja pirmų klasių mokiniai ir jų mokytojos

MTP plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Projekto trukmė: 2009 – 2013 m.

 

Partneriai: Europos regioninės plėtros fondas; Europos socialinis fondas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

 

Mokyklos bendruomenė

MTP plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

Projekto trukmė: 2009 – 2013 m.

 

Partneriai: Europos regioninės plėtros fondas; Europos socialinis fondas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

 

Mokyklos bendruomenė

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“.

Projekto trukmė: 2009 – 2012 m.

 

Partneriai: Ugdymo plėtotės centras

 

Pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos

Tarptautinė Patyčių ir smurto prevencijos programa Olweus bei OPKUS.

Projekto trukmė: nuo 2009 m. iki šiol.

 

Koordinatorė – B. Rimkūnienė

Vykdytojai – visa mokyklos bendruomenė

Partneriai: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 

Mokyklos bendruomenė

Respublikinis projektas „Sveikatiada“

Koordinatorė – R.Cylikienė

Vykdytojai: pradinių klasių mokytojos R.Cylikienė, E.Suchockienė, L.Milaikienė, L.Palačionienė, R.Goštautaitė su savo mokiniais, I.Dubauskienė

 

1, 2, 3,  4 klasių mokiniai

Respublikinis neformaliojo ugdymo projektas „TAPK“

 

Koordinatorė – J.Urbanaitė

Vykdytojai: mokyklos A. Stulginskio ateitininkų kuopos nariai

 

Mokyklos A. Stulginskio ateitininkų kuopos nariai

Respublikinis bendruomenių konkursas „Tikime laisve“

Koordinatorė – J. Urbanaitė

Vykdytojai: A.Vėlyvienė, I.Dubauskienė, I.Moskvičiovienė

Mokyklos bendruomenė

Mikrorajono projektas „Vaikai keičia pasaulį“.

Projekto trukmė: nuo 2000 m. iki šiol.

Koordinatorė - pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė.

Vykdytojai: pradinių klasių mokytojos

Partneriai: menų darželis „Etiudas“, vaikų darželis – lopšelis „Sadutė“, vaikų darželis – lopšelis „Želmenėlis“.

 

Pradinių klasių mokiniai

Kauno A.Stulginskio katalikiškos vidurinės mokyklos ir Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios bendruomenės kalėdinis projektas „Dangaus ir žemės šventės belaukiant“

 

Koordinatorė – J. Urbanaitė

Vykdytojai: mokyklos bendruomenė, A. Stulginskio ateitininkų kuopos nariai

Mokyklos bendruomenė

Bendras Velykinis projektas su Gerojo Ganytojo bažnyčios parapijos bendruomene „Su Kristaus prisikėlimu- prisikeliame ir mes“

 

Koordinatorė - J. Urbanaitė

Vykdytojai: mokyklos bendruomenė, A. Stulginskio ateitininkų kuopos nariai

Mokyklos bendruomenė

Mokyklos pilietinio – tautinio ugdymo projektas

Koordinatorius – V.Dubauskas

Vykdytojai: mokyklos bendruomenė

Mokyklos bendruomenė

 

Mokyklos socializacijos projektas „Aleksandro Stulginskio katalikiškos vidurinės mokyklos soc. edukacinis dienos centras „Šypsenų kertelė““.

 

Vykdytojai: D. Urbšienė

Partneriai: Kauno m. Dainavos policijos nuovada

1 - 8 kl. mokiniai iš socialiai remtinų šeimų

Mokyklos projektas „Gyvoji istorija“

Koordinatorė – J.Urbanaitė

Vykdytojai: dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinis būrelis

 

1 –10  kl. mokiniai

  

Pradinis puslapis   Renginiai