Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

      2017 m. gruodžio 08 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

       Pradinis ugdymas

       Pagrindinis ugdymas

       Specialiųjų poreikių

       Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pradinio ugdymo organizavimas


 

Mokykla įgyvendindama pradinio ugdymo programą, skiria pamokas atskiriems mokomiesiems dalykams per savaitę 1-4 klasėse vadovaudamasi  pradinio ugdymo programos bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro  įsakymu.

Mokiniams, kurie mokosi pradinio ugdymo programas, žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismo mokymas) integruojama į kitus dalykus.

Metodinė taryba siekdama mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, priima sprendimus dėl dalykų, kurių ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. Integruotoje pamokoje siekiama integruojamųjų dalykų programose numatytų mokinių pasiekimų.

   

Pradinis puslapis   Pradinio ugdymo lentelės