Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

                                 

              

      2017 m. rugpjūčio 16 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

       Pradinis ugdymas

       Pagrindinis ugdymas

       Specialiųjų poreikių

       Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kauno Aleksandros Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras 5 Klasė     6 Klasė    
a   Grupių skaičius 5-ose Pamokų skaičius dalykui 5-ose a   Grupių skaičius 6-ose Pamokų skaičius dalykui  6-ose
Dalykai BUP
 5-6
Skirta savaitinių pam. kasei Mokykos nuožiūra skirst. pam. Skirta savaitinių pam. kasei Mokykos nuožiūra skirst. pam.
Tikyba 2 1   1 1 1   1 1
Etika 2     0 0 1   1 1
Lietuvių kalba  10 5   1 5 5   1 5
Anglų  (1-oji)  6 3   2 6     1 3
3   3  
Vokiečių (1-oji)  6     0 0     0 0
       
Prancūzų (1-oji)  6     0 0     0 0
       
Anglų  (2-oji)  2     0 0     0 0
       
Vokiečių (2-oji)  2     0 0     1 2
    2  
Rusų  (2-oji)  2     0 0     1 2
    2  
Prancūzų (2-oji)  2     0 0     0 0
       
Istorija 4 2   1 2 2   1 2
Geografija 2         2   1 2
Gamta ir žmogus 4 2   1 2 2   1 2
Matematika 8 4   1 4 4   1 4
Informacinės technologijos 2   1 0 2   1 0 2
  1   1
Biologija                  
Fizika                  
Chemija                  
Dailė 2 1   1 1 1   1 1
Muzika 2 1   1 1 1   1 1
Tecnologijos 4     1 2     1 2
2   2  
Kūno kultūra 5     1 3     1 2
3   2  
Žmogaus sauga 1 1,0   1 1     0 0
Iš viso   28 2 12 30 30 2 14 32
Vidutinis mokinio krūvis per savaitę   26,0   28,0  
Min.  pamokų skaičius mokiniui BUP   26 28
Maks.  pamokų skaičius mokiniui HN   35 35
Mokinių skaičius klasėje rugsėjo 1 d.   26     24    
Neformalus švietimo  val. 4 4            

  

Kauno Aleksandros Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras 7 Klasė     8  Klasė  
a   Grupių skaičius Pmokų skaičius dalykui a   Grupių skaičius Pmokų skaičius dalykui
Dalykai BUP
 7-8
Skirta savaitinių pam. kasei Mokykos nuožiūra skirst. pam. Skirta savaitinių pam. kasei Mokykos nuožiūra skirst. pam.
Tikyba 2 1   1 1     0 0
Etika 2     0 0 1   1 1
Lietuvių kalba  10 5   1 5 5   1 5
Anglų  (1-oji)  6     1 3     1 3
  3   3  
Vokiečių (1-oji)  6     0 0     0 0
         
Prancūzų (1-oji)  6     0 0     0 0
         
Anglų  (2-oji)  4     0 0     0 0
         
Vokiečių (2-oji)  4     0 0     0 0
         
Rusų  (2-oji)  4     1 2     1 2
  2   2  
Prancūzų (2-oji)  4     0 0     0 0
         
Istorija 4 2   1 2 2   1 2
Geografija 4 2   1 2 2   1 2
Matematika 8 4   1 4 4   1 4
Informacinės technologijos 1     0 1     0 0
    1    
Biologija 3 2   1 2 1   1 1
Fizika 3 1   1 1 2   1 2
Chemija 2         2   1 2
Dailė 2 1   1 1 1   1 1
Muzika 2 1   1 1 1   1 1
Tecnologijos 3     1 1     1 2
  1   2  
Kūno kultūra 4     1 2     1 2
  2   2  
Žmogaus sauga 1 1,0   1 1     0 0
Iš viso   28 1 14 29 30 0 14 30
Vidutinis mokinio krūvis per savaitę   29   30,0  
Min.  pamokų skaičius mokiniui BUP   29 30
Maks.  pamokų skaičius mokiniui BUP   35 35
Mokinių skaičius klasėje rugsėjo 1 d.   24     23    
Neformalus švietimo  val. 4 4            

  

Kauno Aleksandros Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras 9 Klasė   10 Klasė  
a   Grupių skaičius 9-ose Pamokų skaičius dalykui  9-ose a   Grupių skaičius 10-ose Pamokų skaičius dalykui 10-ose
Dalykai BUP 9-10 Skirta savaitinių pam. kasei Mokykos nuožiūra skirst. pam. Skirta savaitinių pam. kasei Mokykos nuožiūra skirst. pam.
Tikyba 2 1   1 1 1   1 1
Etika 2 1   1 1 1   1 1
Lietuvių kalba (gimtoji) 9 5   1 5 4   1 4
Anglų  (1-oji)  6     1 3     1 3
3   3  
Vokiečių
 (1-oji) 
6     0 0     0 0
       
Prancūzų 
(1-oji) 
6     0 0     0 0
       
Anglų  (2-oji)  4     0 0     0 0
       
Vokiečių 
(2-oji) 
4     0 0     0 0
       
Rusų  (2-oji)  4     1 2     1 2
2   2  
Prancūzų
(2-oji) 
4     0 0     0 0
       
Istorija 4 2   1 2 2   1 2
Pilietiškumo pagrindai 2 1   1 1 1   1 1
Geografija 3 1   1 1 2   1 2
Ekonomika 1 1   1 1     0 0
Matematika 7 3   1 3 4   1 4
Informacinės technologijos 2 1   2 2 1   2 2
1   1  
Biologija 3 1   1 1 2   1 2
Fizika 4 2   1 2 2   1 2
Chemija 4 2   1 2 2   1 2
Dailė 2 1   1 1 1   1 1
Muzika 2 1   1 1 1   1 1
Tecnologijos 2,5     1 1,5 1,0   2 2
1,5   1,0  
Kūno kultūra 4     1 2     1 2
2   2  
Žmogaus sauga 0,5 0,5   1 0,5     0 0
Iš viso   33 0 20 33 34 0 19 34
Vidutinis mokinio krūvis per savaitę   31,0   31,0  
Min.  pamokų skaičius mokiniui BUP   31 31
Maks.  pamokų skaičius mokiniui BUP   35 35
Mokinių skaičius klasėje rugsėjo 1 d.   20   21  
Neformalus švietimo  val. 5 5  

  

Pradinis puslapis