Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

      2018m. rugsėjo 10 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

            Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 Mokyklos mokytojai


Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.


 

 

Vardas, pavardė

Dalykas

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

Telefonas

  Aldas Ruibavičius       Aukštasis   Laikinai einantis direktoriaus pareigas pavaduotojas ūkio reikalamas

837312005, 860174790

 2.

Jolanta Urbanaitė

Lietuvių k.

Aukštasis

Mokytoja metodininkė,

III vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

86 018 9718

3.

Milda Martinaitienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja

86 703 0109

 4.

Vytautas Dubauskas

Biologija

Aukštasis

Mokytoja

Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas

867021605

 5.

Virginija Arlauskienė

Matematika

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

 

Matematikos  

mokytoja

 

 6.

Renata Baktytė

Ikimokyklinis ugdymas

Kūno kultūra

Aukštasis

Kūno kultūros mokytoja

 

9 kl. auklėtoja

 

 7.

Aistė Bendaravičiūtė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

 „Zylutės“ grupės auklėtoja

86 722 9647

 8.

Mantas Brazionis

Kūno kultūra

Aukštasis

Mokytojas

Kūno kultūros mokytojas  

 

 9.

Neringa Dėdelienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

 „Pelėdžiuko“ grupės  auklėtoja

86 017 4612

10.

Vilmantas Dubauskas

Pradinis ugdymas,

Informacinės technologijos

Aukštesnysis

Mokytojas

2 b klasės  auklėtojas

86 723 0169

 11.

Ina Dubauskienė

Pradinis ugdymas,

Informacinės technologijos

Aukštasis

Vyr. mokytoja

4a klasės  auklėtoja

86 017 4705

 12.

Džiuljeta Julija Ginevičienė

Muzika

Aukštasis

Vyr. mokytoja

 Muzikos mokytoja

86 702 9521

 13.

Rūta Glodenienė

Anglų k.

Aukštasis

Vyr. mokytoja

7a klasės auklėtoja 

86 018 9721

 14.

Justina Dagilienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

„Bitutės“ grupės auklėtoja 

86 018 9723

 15.

Regina Goštautaitė

Priešmokyklinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. mokytoja

„Gandriuko“ grupės auklėtoja 

86 018 9617

 17.

Dalia Grigaliūnienė

Pradinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. mokytoja

1a klasės auklėtoja 

86 017 4689

 18.

Loreta Gudienė

Rusų k.- etika

Aukštasis

Vyr. mokytoja

Rusų kalbos  ir etikos mokytoja 

 

 20.

Vitalija Jakštienė

Bibliotekininkystė

Aukštasis

 

Bibliotekos vedėja

86 722 9618

21.

Audra Jakušovienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Aukštasis

Mokytoja

 Tikybos mokytoja

 

 22.

Ernesta Jakelaitienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

„Žiogelio“ grupės auklėtoja 

86 777 8132

 23.

Ernesta Jankaitytė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

„Drugelio“ grupės auklėtoja 

86 018 9239

 24.

Gema Jasilionienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. auklėtoja

 „Kregždutės“ grupės auklėtoja

86 729 2750

 25.

Rita Jurkšienė

Lietuvių k.

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

8a klasės auklėtoja 

86 018 9157

 26.

Vilma Kazlauskienė

Matematika

 

Aukštasis

Vyr. mokytoja

10 a klasės i

86 018 9643

 27.

Vilida Kvietkauskienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. auklėtoja

„Skruzdėliuko“ grupės auklėtoja 

86 702 9546

 28.

Dalia Legenzovienė

Spec. pedagogika

Aukštasis

Spec. pedagogė

Jungtinės pradinės  klasės auklėtoja

86 018 9651

 29.

Gražina Lukošienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. auklėtoja

„Stirniuko“ grupės auklėtoja 

86 729 2761

 30.

Jūratė Maciulevičienė

Lietuvių k.

Aukštasis

Vyr. mokytoja

 

 

 31.

Aušra Menčinskaitė

Dailė

Aukštasis

Mokytoja

Dailės mokytoja 

 

 32.

Loreta Milaikienė

Pradinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. mokytoja

2 a klasės auklėtoja 

86 018 9610

 33.

Aušra Mikušauskienė

Bendroji medicina

Aukštesnysis

 

Bendruomenės slaugytoja

86 729 2890

 34.

Jūratė Moročkienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

„Voriuko“ grupės auklėtoja

86 777 8127

 35.

Ingrida Norbutienė

Pradinis

ugdymas

Aukštasis

Vyr. mokytoja

 3a klasės ir „Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja

86 722 8149

36.

Ernesta Novikė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. auklėtoja

 „Voverytės“ ,„Žiogelio“ ir  „Kiškučio“  grupių auklėtoja

 

 37.

Milda Petrulėnienė

Anglų k.

Vokiečių k.

Aukštasis

Mokytoja ekspertė

Anglų k.

Vokiečių k.

 

38.

Žymantė  Pakaušytė

Dailė, technologijos

Aukštasis

Mokytoja

Dailės ir technologijų mokytoja 

 

39.

Aušra Pakašienė

 

Vidurinis

 

Mokytojo padėjėja

 

 40.

Indrė Preisaitė

 

Aukštasis

Psichologė

Psichologė

 86 017 4752

41.

Aušra Petrokienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. auklėtoja

 „Voverytės“   grupės auklėtoja

86 729 8745

 42.

Nijolė Pundzienė

Priešmokyklinis ugdymas

Aukštasis

Vyr. auklėtoja

 „Boružėlės“ grupės auklėtoja

86 456 9368

 43.

Jurita Raugevičienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

 „Kiškučio“   „Skruzdėliuko“

grupių auklėtoja

86 722 8978

 44.

Birutė Rimkūnienė

Socialinė pedagogė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

86 018 9093

 45.

Rima Samoškienė

Logopedė

Aukštasis

Logopedė

Logopedė

86 723 0445

 46.

Ona Steponavičienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

 „Kiškučio“  grupės auklėtoja 

86 729 2751

 47.

Rūta Šavirienė

Spec. pedagogė

Aukštasis

Spec. pedagogė - logopedė

Spec. pedagogė - logopedė

86 017 4719

48.

Dainora Šulskė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštesnysis

Vyr. auklėtoja

„Laumžirgiuko“ grupės auklėtoja

86 729 2775

 49.

Dalė Urbšienė

Neformalus ugdymas

Aukštesnysis

SEDC auklėtoja

Socialinių įgūdžių formavimo auklėtoja 

86 848 4606

 50.

Augustė Vabalienė

Istorija

Aukštasis

Mokytoja

6a  klasės auklėtoja 

 86 723 0709

51.

Daiva Vaznonienė

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Auklėtoja

 „Ežiuko“ grupės auklėtoja

 86 723 0709

 52.

Gabija Vilimienė

Mokytojo padėjėja

Vidurinis

 

Mokytojo padėjėja

 

53.

Rimantas Vaičekonis

Muzika

Aukštasis

Mokytojas

Muzikos mokytojas

 

 54.

Aldona Vėlyvienė

Geografija

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

 5a klasės auklėtoja

86 018 9716

 55.

Virginija Virbaitienė

Chemija-žmogaus sauga

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

 Chemijos ir žmogaus saugos mokytoja

 

 56.

           

  

Nepedagoginiai darbuotojai - 4

Pedagoginių  darbuotojų - 53, iš jų

Mokytojas ekspertas - 1

Mokytojai metodininkai - 8

Vyr. mokytojai - 17

Mokytojai - 25

  

Pradinis puslapis   Renginiai

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas