Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindin� mokykla

               

Adresas - Partizan� 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.pa�tas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

 

                                 

              

      2018 m. kovo 05 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

            Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros �inios apie mokykl�  

Istorija

Atributika

Strategija

 Strukt�ra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teis�s aktai   

Nuorodos � teis�s aktus(t�vams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

B�reliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laik�)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokini� pri�mimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

  

Pri�mimo tvarka

Komplekt� skai�ius

Vykdomos programos

Mokyklos aptarnaujama teritorija

Pri�mimo komisijos veiklaPradinis puslapis   Renginiai

 Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas