Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

              

                                   

       

        

 

 

              

            

Mūsų lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu....   Aleksandras Stulginskis

            Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 Mokyklos istorija

1977 metų rugsėjo pirmą dieną Šiauriniame Dainavos mikrorajone pradėjo darbą Kauno 37-oji vidurinė mokykla.

37-oji vidurinė mokykla buvo skirta 1284 mokiniams. Pirmaisiais mokslo metais susirinko 1070 mokinių. Buvo suformuotos 33 klasės. Vyriausioji devinta klasė. Mokyklai vadovavo direktorius Eduardas Petraška.1-9 klasėse tuo metu su moksleiviais savo žiniomis dalijosi 51 mokytojas, 41 turėjo aukštąjį išsilavinimą. Pirmuosius 36 abiturientus mokykla išleido 1980 –aisiais metais. Klasės vadovė – mokytoja Nijolė Radzivonaitė.1983 -1984 mokslo metais 55 klasėse mokėsi 1829 moksleiviai. Dirbo 82 mokytojai.

1995 – ųjų pavasaris. Su humanizmu ir tautiškumo idėjomis, drąsiomis mintimis ir žingsniais į mokyklą ateina Vytautas Dubauskas – dabartinis direktorius. Pasikeičia vertybių matai. Į pirmą vietą keliamos dvasinės vertybės. Direktoriaus ir tuometinio Šv. Antano parapijos klebono monsinjoro Petro Meilaus iniciatyva pradėtos rengti Kalėdų ir Velykų rekolekcijos Šv. Antano bažnyčioje.

Tradicijos tęsiamos ir šiandieną. Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kunigas Jonas Stankevičius mūsų bičiulis ir dvasios vadovas.

1996 m. gegužės 31 d. mokyklai suteiktas garbingas prezidento Aleksandro Stulginskio vardas. 2010-ųjų metų vasario 26-ąją mokyklos iniciatyva ant namo, kuriame gyveno Prezidentas, atidengta atminimo lenta (Kaunas, Taikos per. 45). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė akcentavo: “mokyklos bendruomenės idėja atminimo lenta pagerbti LR Prezidentą Aleksandrą Stulginskį yra geriausia pilietiškumo apraiška, vertesnė už vien teorines pilietiškumo pamokas.

Mokyklos bendruomenė palaiko glaudžius ryšius su A. Stulginskio dukra p. Aldona Juozevičiene, gyvenančia JAV, anūku Jonu Juozevičiumi. Mokyklos bendruomenė palaiko glaudžius ryšius su A. Stulginskio dukra p. Aldona Juozevičiene, gyvenančia JAV, anūku Jonu Juozevičiumi. „Labai džiaugiuosi, kad mokiniai gražiai prisimena mano tėvą, jį myli ir įvertina. Ačiū už tai mokytojams“ – rašo p. Aldona Juodzevičienė.

 

   

 

Mus, kaip ir Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinę bei Kaltinėnų A.Stulginskio vidurinę mokyklas, siekti A.Stulginskio vardo skatino šio kilnaus žmogaus meilė ir atsidavimas Lietuvai, Jos žmonėms. Svarbu ir tas faktas, kad A.Stulginskio gyvenimas ir profesinė bei politinė veikla buvo glaudžiai susiję su gyvenamomis vietomis.

Kaltinėnų parapijoje Prezidentas gimė ir užaugo.

Kaune tapo Lietuvos Prezidentu.

Jokūbave, taikydamas žemės ūkio naujoves, praktiškai, sąžiningai ūkininkavo.

2002 m. vasario 26 d. mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Aleksandro Stulginskio vardo mokyklomis (Šilalės raj. Kaltanėnų vidurine, Kretingos raj. Jokūbavo pagrindine).

Nuo 2010-ųjų metų birželio 3 dienos mokykla turi katalikiškos mokyklos statusą. 2011 metų pavasarį mokyklą ir Gerojo Ganytojo skulptūrą pašventino Kauno vyskupas Jonas Ivanauskas ir Gerojo Ganytojo parapijos klebonas Jonas Stankevičius.

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla – 2012 metų rugsėjo 13 dieną Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T – 444 pavadinta Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkciu centru. Joje ugdomi vaikai nuo vienerių metų.

 


Prezidentas Aleksandras Stulginskis gimė 1885 vasario 26 d. Kūtaliuose, 

Kaltinėnų parapijoje, Raseinių apskrityje, gausioje bežemių valstiečių šeimoje. Buvo 12-asis vaikas.

Mokėsi Liepojos gimnazijoje, Kauno dvasinėje seminarijoje. Austrijoje studijavo teologiją-filosofiją. 1913 m. Vokietijoje jis baigė Halės žemės ūkio institutą.

Jis – vienas Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, pirmųjų laikinųjų Lietuvos vyriausybių ministras. 1920 m. Steigiamojo Seimo Pirmininkas, 1922-1926m.m pirmasis konstitucinis Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Aleksandras Stulginskis būdamas Prezidentas, daug pasidarbavo, kad Lietuva turėtų demokratinę konstituciją, kad iš esmės būtų įvykdyta žemės reforma (dvarų žemės išdalintos bežemiams bei mažažemiams). Sutvarkytas švietimas: įsteigtas Kauno universitetas, Žemės ūkio akademija, Aukštesnioji technikos mokykla, Meno mokykla. 1926 m. Pradžioje Lietuvoje jau veikė 2124 pradžios mokyklos, 10 mokytojų seminarijų, 68 vidurinės mokyklos (gimnazijos). Lietuva daugelio užsienio valstybių buvo pripažinta de jure, prijungta Klaipėda. Lietuva įsivedė savo nacionalinius pinigus – litą. Buvo išmokėtos skolos didžiosioms valstybėms, aptvarkyti plentai, geležinkeliai.

Aleksandras Stulginskis buvo vienas žymiausių Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų.

1927 m. prezidentaujant A.Smetonai, A.Stulginskis ūkininkavo savo ūkyje – Jokūbave.

1941m. birželio 14 –ąją dieną Oną ir Aleksandrą Stulginskius ištrėmė į Sibirą. 1956m. gruodžio 19d. jie grįžo į Kauną.

1969 m. rugsėjo 22 – ąją 84-erių metų Prezidentas mirė. Palaidotas Kauno Panemunės kapinėse.

Reabilituotas Aleksandras Stulginskis tik atkūrus Lietuvos valstybę – 1991 m.

  

Pradinis puslapis   Renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas