Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

                                 

              

      2015 rugpjūčio 27 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Auditas

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 Planų ir programų tvirtinimas

Teminio plano forma

Pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos forma

Prevencinė programa integruojama į ugdomuosius dalykus

Antikorupcinė programa integruojama į ugdomuosius dalykus

Rengimo šeimai integravimas į mokomuosius dalykus

Klasės auklėtojo veiklos programos forma

Sveikatos ugdymo integravimas į mokomuosius dalykus

Neformaliojo vaikų švietimo programos forma

Pilietinio ugdymo priemonių planas klasių auklėtojams

Karjeros ugdymo programa

Ikimokyklinio ugdymo plano forma

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, tėvų,  globėjų informavimas

Integracija

Atostogos

 Pradinis puslapis   Renginiai