Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

       2017 m. lapkričio 25 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

       Pradinis ugdymas

       Pagrindinis ugdymas

       Specialiųjų poreikių

       Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 Mokestis už darželį

 Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse tvarka

Kauno miesto savivaldybės taryba 2013.02.28 sprendimasNr. T-115

 Vaikų atvedimo ir išleidimo tvarka

vaikuatvedimoisleidimotvarka2012

Kauno miesto tarybos sprendimu sugriežtinta Vaikų atvedimo ir išleidimo iš Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tvarka.Kaip ir kam gali būti atiduodamas darželį lankantis vaikas, yra nustatyta 2005 m. lapkričio 11 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame pavyzdiniame auklėtojos pareigybės aprašyme, pagal kurį yra parengtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų pareigybių aprašymas.Naujoji vaikų atvedimo ir išleidimo iš ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tvarka sugriežtina tiek tėvų, tiek auklėtojų atsakomybę. Iki šiol nebuvo pagal tėvų (globėjų) prašymus sudaromas asmenų, turinčių teisę vaiką atvesti į grupę ir pasiimti iš jos, sąrašas. Sąraše turės būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir telefonas. Dabar auklėtojos vaikus turės išleisi tik su sąraše nurodytais asmenimis. Be to, siekdamas užtikrinti vaikų saugumą, grupės auklėtojas gali prašyti asmens, atėjusio pasiimti vaiko iš grupės, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.Taip pat yra numatyta, kad tėvai vaikus turi atvesti į grupę. Labai dažnai pasitaiko, kad tėvai vaikus į darželius atveža ar atveda iki tvoros ir juos paleidžia savarankiškai nueiti į grupę. Tačiau, jei vaikas neis į darželį, o kažkur klaidžios, tai jau bus tėvų, o ne ugdymo įstaigos atsakomybė. Jei vaikas laiku nepasiimamas iš grupės, auklėtojas turi likti su vaiku ir bandyti susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) arba su kitais asmenimis, turinčiais teisę pasiimti vaiką iš grupės. Nepavykus susisiekti su jais, auklėtojas turi skubiai informuoti švietimo įstaigos direktorių, kuris turi priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų.  Renginiai      Mūsų šiokiadieniai  Darbo laikas     Ikimokyklinio ugdymo programa