Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

      2017 m. lapkričio  03 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

             Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 Mokyklos adresas

 

Partizanų g. 152,Kaunas,

Pašto indeksas 50330

Elekroninis paštas: stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt
                                             
aleksandras.stulginskis@gmail.com

 

Telefonai:

8-37 312088 Raštinė


8-37 312088 Direktorius - Vytautas Dubauskas

867021605   Direktorius - Vytautas Dubauskas

 

Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos direktorius gyvenimo aprašymas

Gimė 1957 m. birželio 5 d. Panevėžio raj. Rūtakiemio km. tarnautojų šeimoje, abu tėvai mirę.

Vedęs. Žmona Ina – mokytoja. Turi 3 vaikus: 2 sūnus ir duktė. Vaikai suaugę.

1964 m. rugsėjo 1 d. pradėjo mokytis Radviliškio rajono Baisogalos geležinkelio stoties pradinėje mokykloje, baigė ją 1968 m. gegužės 28 d.

1968 m. rugsėjo 1d. pradėjo lankyti Radviliškio rajono Baisogalos vidurinę mokyklą, baigė ją 1975 m. birželio mėn.

1975 m. rugsėjo 1 d. pradėjo studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar Vilniaus pedagoginis universitetas) ir jas baigė 1980 m. įgydamas biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybę suteikiant vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikaciją.

1994 m. Vyriausioji pedagogų atestacijos komisija suteikė Biologijos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

1977 m. suteikta antroji vadovo kvalifikacijos kategorija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 m. suteikta trečioji vadovo kvalifikacijos kategorija. 1980 m. rugpjūčio 25 d. pradėjo dirbti Kėdainių rajono Gudžiūnų vidurinėje mokykloje biologijos mokytoju.

1981 m. rugsėjo 1 d. pradėjau dirbti Kėdainių rajono Gudžiūnų vidurinėje mokykloje užklasinio-užmokyklinio darbo organizatoriumi.

1983 m. balandžio mėn. išrinktas Kėdainių rajono Surviliškio apylinkės liaudies deputatu, o 1983 m. birželio 1 d. išrinktas Kėdainių rajono Surviliškio apylinkės LDT vykdomojo komiteto pirmininku.

1985-1987 dirbo Kėdainių rajono į Pernaravos vidurinėje mokykloje užklasinio-užmokyklinio darbo organizatoriumi.

1987-1990 m. dirbo Kauno 42-oje vidurinėje mokykloje (dabar Pilėnų vidurinė mokykla) užklasinio-užmokyklinio darbo organizatoriumi.

1990-1995 m. dirbo Kauno 6-oje vidurinėje mokykloje ( dabar Vaižganto vidurinė mokykla) direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

Nuo 1995 m. gegužės 1 d. Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos (buvusi Kauno 37-oji vidurinė mokykla) direktorius.

Partiškumas:

Nuo 1993 m. – Tėvynės Sąjungos narys. Nuo 2008 m. – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai narys.

Moka vokiečių ir rusų kalbas.

Skaityti pranešimai:

2008-030-07 Respublikiniame teoriniame-praktiniame seminare „Pilietinio-tautinio ugdymo edukacinių projektų ir nemokyklinių edukacinių aplinkų panaudojimas mokinių pilietiniam –tautiniam ugdymui“ pranešimas „„Pilietinio-tautinio ugdymo projekto „A. Stulginskio taku „Į darbą, į Lietuvą, garbę“.

2010-02-26 Respublikiniame teoriniame-praktiniame seminare „Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio tarnystės valstybei pavyzdys mokinių pilietiniam –tautiniam ugdymui“ „Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos tradicinių ir edukacinių projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandru Stulginskiu, panaudojimas mokinių pilietiniam –tautiniam ugdymui“.

2011-05-13 Tarptautinėje bendruomenės konferencijoje „Bendradarbiavimas – erdvė mokymuisi“ stendinis pranešimas „ Prezidento A. Stulginskio taku „Į darbą, į Lietuvą, į garbę“

2011-06-16 seminare „Pažintinės mokomosios ekskursijos – kaip ugdymo proceso organizavimo formos – metodika ir praktika“ pranešimai „Ekskursijos objekto parinkimas ir jo dermė su formaliojo ugdymo bendrosiomis dalyko ar neformalaus ugdymo programomis, mokyklos veiklos programa“, „Pamokos-ekskursijos specifinės, esminės ir būtinos struktūrinės dalys ir jų vidinė dermė“.

Valstybinių apdovanojimų neturi.

Paskatinimai ir padėkos:

1982 m. LTSR Švietimo ministerijos garbės raštas „Už gerą mokinių paruošimą gamybinių susivienijimų moksleivių sąskrydžiui“.

1983, 1984 m. metais Kėdainių raj. Liaudies švietimo skyriaus padėkos raštai „Už gerą mokinių paruošimą biologijos olimpiadoms“.

1997 m. Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus padėkos raštas „Už biologijos olimpiados organizavimą“.

2002 m. Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus padėkos raštas „Už ilgametę kūrybinę ir vadybinę veiklą“


Pavaduotoja - Jolanta Urbanaitė   8-37 312007, 86 018 9718


Milda Martinaitienė -  ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja - 8-37312007, 867030109


Egidija Laurinavičienė - ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja - 860189452


Pavaduotojas ūkio reikalamas - Aldas Ruibavičius   8-37 312005 , 86 017 4790 

Pradinis puslapis   Renginiai

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas